Akciğer Kanseri hastalarında aşırı zayıflık ve yaşam süreleri

AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA AŞIRI ZAYIFLIK VE KAN DEĞERLERİNDEKİ BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAŞAM SÜRESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

 

Yeni yapılan bir araştırmada akciğer kanseri tanı olan hastalarda kanserin ileri evre olmasının dışında bazı belirteçlerin, hastaların yaşam süresini kısalltığı gösterildi. Benzer gözlemler bir çok kanser için de daha önceden saptanmıştır.

 

Aşırı zayıf olan hastaların (vücut kitle indeksinin 18,5' dan olanlar) yaşam süresi, vücut kitle indeksi 18,5' dan yüksek olanlardan daha kısa olduğu gösterildi. Vücut kitle indeksini hesaplamak için http://www.halls.md/body-mass-index/bmi.htm adresine girip orada pounds ölçü birimini kilograma, inches ölçü birimini cm' ye çevirip, hastanızın kilosunu ve boyunu yazıp ve calculate tuşuna basarak vücut kitle indeksini hesaplayabilirsiniz (body mass index ingilizcedeki karşılığıdır).

 

Hemogram isimli kan tahlilinde nötrofil sayısı 8 bin / mm3 den fazla olanlarda veya trombosit (PLT) sayısı 300 bin / mm3 den fazla olanlarda yaşam sürelerinin, daha az olanlara göre daha kısa olduğu gösterilmiştir.

 

Saptanan belirteçler daha yaygın kanser kitleleri, ciddi beslenme bozukluğu ve akciğer gibi organlara pıhtı atma ile ilişkilidir.

 

Beslenmenin programlanması, kilo kaybının erken dönemde engellenmesi, pıhtılaşma sorununun azaltılması büyük önem taşımaktadır. Yetersiz beslenen hastalarda doktor önerisi ile omega-3, balık yağı, megesterol asetat, ağızdan verilen beslenme sıvıları, iltihabı basklayıcı ilaçlar ve tamamlayıcı doğal bitkisel seçilmiş destekler bu sorunların azaltılmasında yardımcı olmaktadır.

 

Sağlıcakla kalın..

 

KAYNAK: Oncol Nurs Forum. 2012;39(6):609-616