Zerdeçal – Karabiber – Tarçın Ekstraktları Karışımının Etkilerinin Araştırılması
0
Zerdeçal Tarçın Karabiber

ZERDEÇAL-KARABİBER-TARÇIN EKSTRAKTLARI KARIŞIMININ MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-453 VE CACO-2 HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

BURÇAK KARACA1, HARİKA ATMACA2, BÜLENT KARABULUT1, CANFEZA SEZGİN1

 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, İç Hastalıkları Ad, Medikal Onkoloji Bd, 2Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Ad,

 

Giriş:

Aromatik bitkiler, günümüzde kanser tedavisinde kullanılan birçok ilacın kaynağıdır. Literatür incelendiğinde, Zerdeçal (Curcuma longa), karabiber (Piper nigrum) ve Tarçın (Cinnamomum sp.)

bitkilerinden elde edilen ekstraktların anti-bakteriyel, anti-inflamatuar, anti-viral, anti-oksidan ve anti-kanser aktivite gösterdiğini belirten çalışmalara rastlandı. Bu çalışmada, bu üç bitkiden formüle edilmiş orandaki karışımından elde edilen sıvı ekstraktın insan meme kanseri hücre hatlarından MCF-7 ve MDA-MB-453, insan kolorektal (kalınbağırsak) adenokarsinom hücre hattı Caco-2 ve insan normal meme epiteliyal hücre hattı MCF-10A üzerindeki sitotoksik etkileri araştırıldı.

Yöntem:Zerdeçal-Karabiber-Tarçın ekstrakt karışımı (ZKT), FGC Danışmanlık Doğal ve Bitkisel Ürünler Medikal İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti’nden (İzmir Teknoloji Enstitüsü, Urla, Türkiye) temin edildi. ZKT’nin hücreler üzerindeki sitotoksik etkisinin belirlenmesinde XTT hücre canlılık testi (Roche, Almanya) kullanıldı. Hücreler çoğaltıldıktan sonra 104 hücre/kuyucuk olacak şekilde 96’lık plakalara ekildi. Ardından, ZKT DMEM/Ham’s F12 besiyeri ile %0.01, %0.05, %1, %5, %10, %25 ve %50 oranlarında dilüe edilerek 7 farklı doz hazırlandı. Hazırlanan dozlar 24, 48 ve 72 saat sürelerince hücrelere uygulandı. XTT eklenmiş plakaların absorbans değerleri mikro plaka okuyucuda (DTX 880 Multimode Reader, Beckman Coulter, Miami, FL) ölçüldü. Grafiklerin çiziminde ve istatistiksel analizin yapılmasında GraphPad 6.0 (La Jolla, Kaliforniya ABD) yazılımı kullanıldı.

Bulgular:Sitotoksisite analizlerine göre, ZKT’nin artan konsantrasyonları ile muamele edilen MCF-7, MDA-MB-453, Caco-2 ve MCF-10A hücre hatlarının canlılığının doza ve zamana bağlı olarak azaldığı belirlendi. MCF-10A ve MCF-7 hücre hatlarında ZKT’nin %5 ve üzerindeki konsantrasyonlarda; MDA-MB-453 ve Caco-2 hücre hatlarında ise ZKT’nin %1 ve üzerindeki konsantrasyonlarda sitotoksik etkinin başladığı gözlendi.

Sonuç: Bu çalışmada,

Zerdeçal-Karabiber-Tarçın karışımından elde edilen sıvı ekstraktın insan meme ve kolorektal adenokarsinom hücre hatları üzerinde sitotoksik etki gösterdiğini belirten temel veriler elde edildi.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

0

ÜST

X