Zerdeçal – Karabiber – Tarçın Ekstraktları Karışımlarının Etkilerinin Araştırılması 2
0
Zerdeçal Tarçın Karabiber

ZERDEÇAL-KARABİBER-TARÇIN EKSTRAKTLARI KARIŞIMININ PAKLİTAKSEL VE İRİNOTEKAN İLE KOMBİNASYONUNUN MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-453 VE CACO-2 HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

 

BURÇAK KARACA1, HARİKA ATMACA2, BÜLENT KARABULUT1, CANFEZA SEZGİN1

 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, İç Hastalıkları Ad, Medikal Onkoloji Bd, 2Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Ad,

Giriş:

Zerdeçal-Karabiber-Tarçın ekstraktları karışımının (ZKT)

MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-453 ve Caco-2 hücre hatları üzerinde sitotoksik etki gösterdiği tarafımızdan belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, ZKT’nin Paklitaksel ve İrinotekan ile oluşturulan kombinasyonlarının bu hücre hatları üzerindeki sitotoksik etkilerini araştırmaktır.

Yöntem:ZKT, FGC Danışmanlık Doğal ve Bitkisel Ürünler Medikal İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden (İzmir Teknoloji Enstitüsü, Urla, Türkiye) temin edildi. ZKT’nin Paklitaksel ve İrinotekan ile kombinasyonunun hücre canlılığı üzerindeki etkisinin belirlenmesi için XTT hücre canlılık testi kullanıldı (Roche, Mannheim, Almanya). Kombinasyon deneyleri için ZKT ekstraktının IC50 değerlerinin altında 3 konsantrasyon (%1, %2.5, ve %5), Paklitaksel’in IC50 değerlerinin altında 3 konsantrasyon (50, 150, 250 nM) ve İrinotekan’ın IC50 değerlerinin altında 3 konsantrasyon (40, 60, 80 nM) seçildi. XTT eklenmiş plakaların absorbans değerleri mikro plaka okuyucuda (DTX 880 Multimode Reader, Beckman Coulter, Miami, FL, ABD) ölçüldü. Grafiklerin çiziminde ve istatistiksel analizin yapılmasında GraphPad 6.0 (La Jolla, Kaliforniya ABD) yazılımı kullanıldı. Kombinasyonların sinerjistik, additif veya antagonistik etkileri Biosoft CalcuSyn 2.1 (Ferguson, MO, ABD) yazılımıyla hesaplandı.

Bulgular:%5 ZKT + 50 nM Paklitaksel kombinasyonunun MDA-MB-453 hücre hattında hücre canlılığını %71 azalttığı ve sinerjistik sitotoksik etki gösterdiği (CI: 0.179) saptandı. Caco-2 hücre hattında ise %2.5 ZKT + 80 nM İrinotekan kombinasyonunun hücre canlılığını %59 azalttığı ve sinerjistik etkili (CI: 0.744) olduğu belirlendi. ZKT’nin Paklitaksel ve İrinotekan ile kombinasyonlarının test edildiği diğer hücre hatlarında anlamlı bir etki gözlenmedi.

Sonuç:

Bu çalışmada, Zerdeçal-Karabiber-Tarçın ekstraktları karışımının Paklitaksel veya İrinotekan ile kombine halde uygulandığında meme kanseri ve kolorektal (kalınbağırsak) adenokarsinom hücre hatlarında sinerjistik sitotoksik etki gösterebildiği belirlenmiştir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

0

ÜST

X