Vaka Sunumu

63 yaşında erkek hasta. 42 yıldır sigara içiyor, son 5 aydır bırakmış. Ek hastalığı ve ilaç alımı yok. Bir yıl önce solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile çekilen akciğer grafisinde ek patoloji yok. Son 1 aydır olan kuru öksürük yakınmaları ile doktora başvuruyor. Hastanın sırtında yanlara yayılan ağrısı 2 aydır var. Bu bulgularla tetkik ediliyor ve akciğerde kitle saptanıyor.


Hastanın PET/BT’ sinde sağda mediastene invaze 5-6 cm’ lik akciğer kanseri ve omurda T9, L3, sakrum solunda kemik metastazları bulunmuş.

Akciğerden bronkoskopi ile birlikte alınan biyopsinin patolojik incelemesi sonucunda adenokanser kompanenti ile birlikte dev hücrelerin de bulunduğu pleomorfik hücreli karsinom geldi. 

Literatüre bakıldığında pleomorfik akciğer kanserinin nadir görülen akciğer kanseri tipi olduğu, kanser çok küçükken bile sıçrama yeteneğine sahip olduğu, kemoterapi tedavisine yanıt vermediği bildirilmektedir. Yapılan araştırmalarda pleomorfik hücreli akciğer kanserinde kemoterapi yanıtının hiçbir hastada olmadığı belirlenmiştir (Kaynak: Bae HM ve ark. Lung Cancer, 2007;58(1):112-115).

Hastaya 18.4.2012 tarihinde tamamlayıcı antikanser faydaları gösterilmiş doğal bitkisel tedaviler ile birlikte docetaxel / platin /zoledronik asit içeren tedavi başlandı. Kemoterapilerini iyi tolere eden hastada yaşam kalitesi iyiydi. Hasta tedaviler esnasında 5 kg aldı. Hafif egzersiz ve kilo kontrolüne dikkat etmesi önerildi.

5. kürden sonra yapılan ara değerlendirmede PET/BT’ de akciğerdeki kanser kitlesinin hacimsel olarak yarıdan fazla küçülerek belirgin gerilediği, kemiklerdeki metastazların canlılığının büyük oranda kaybolup iyileşme belirtileri taşıdığı saptandı. Bu sonuçlar ile bilimsel olarak tedaviye iyi yanıt olarak kabul edilen kısmi yanıt – parsiyel yanıt grubunda değerlendirildi.

Vakamızda tamamlayıcı doğal / bitkisel destekler ile kemoterapi yanıtının çok iyi olduğu ve belirgin şekilde kanserin geriletildiği gösterilmiştir. Bilimsel araştırmalarda kanser tedavisine hiçbir şekilde yanıt vermediği belirtilen bir kanser türünde çok iyi yanıt elde edilmesi kemoterapinin yanında tamamlayıcı doğal / bitkisel antikanser yaklaşımların önemini göstermektedir. Tamamlayıcı, bilimsel araştırmalarda yararı, yan etkileri ve ilaç etkileşimleri bilinen antikanser doğal / bitkisel tedavi yaklaşımlarının kanser tedavisinde kullanılması ile kanser tedavisinin etkinliği arttırılabilmekte, hastaların yaşam kaliteleri iyileştirilebilmektedir. 

Tamamlayıcı tedaviler onkoloji bilgisi olan ve fitoterapi yani bitkisel tedaviler konusunda eğitimli ve deneyimli doktorlar tarafından uygulandığında gerçek anlamda başarılı olabilmektedir.

Hastadan izin alınmıştır.