ZERDEÇAL, KARABİBER VE TARÇIN SIVI EKSTRAKT KARIŞIMININ SİTOTOKSİK VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ

 

Oğuz BAYRAKTAR1, BÜLENT KARABULUT2, V. Canfeza SEZGİN2

 

1Kimya Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi,2İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD, Ege Üniversitesi,

 

Giriş:Literatürde,

Zerdeçal (Curcuma longa), karabiber (Piper nigrum) ve Tarçın (Cinnamomum sp.)

bitkilerinden elde edilen ekstraktların antibakteriyel, antiinflamatuar, antiviral, antioksidan ve antikanser aktivitesi çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmada zerdeçal, karabiber ve tarçın (ZKT) sıvı ekstrakt karışımının prostat kanser hücre hattı (PC-3), meme kanseri hücre hattı (MCF-7) ve kolon (kalınbağırsak) kanseri hücre hattı (Caco-2) üzerindeki sitotoksik etkileri, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli ve Candida albicans üzerindeki antimikrobiyal aktivitesi araştırıldı.

Yöntem:Her bir ürün için katı-sıvı ekstraksiyon işleminin parametrik olarak optimizasyonu yapılarak farmasötik gliserin-su karışımı kullanılarak hazırlanan ZKT ekstrakt karışımı FGC Danışmanlık Doğal ve Bitkisel Ürünler Medikal İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti’nden (İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İzmir, Türkiye) temin edilmiştir. ZKT’nin kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisinin belirlenmesinde MTT hücre canlılık testi kullanılmıştır. Hücreler 104 hücre/kuyucuk olacak şekilde 96’lık plakalara ekilmiştir. Ardından, ZKT DMEM besiyeri ile %1, %5, %10, %25 ve %50 oranlarında seyreltilerek 5 farklı doz hazırlanmıştır. Hazırlanan dozlar 24, 48 ve 72 saat sürelerince hücrelere uygulanmıştır. MTT eklenmiş plakaların 570 nm dalga boyundaki absorbans değerleri mikro plaka okuyucuda (Thermo Varioskan Flash, Vantaa,.Finland) ölçülmüştür. Antimikrobiyal testler, mikrodilusyon yöntemi ile gerçekleştirilerek minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) belirlenmiştir. Kullanılan mikroorganizmalar Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli ve Candida albicans dan oluşmaktadır. Ölçümler mikroorganizmaların büyüme eğrileri bulanıklık ölçümü mikro plaka okuyucu ile 620 nm de 37 °C de gerçekleştirilmiştir.

Bulgular:Sitotoksisite analizlerine göre, ZKT’nin artan konsantrasyonları ile MCF-7, PC-3 ve Caco-2 hücre hatlarının canlılığının doza ve zamana bağlı olarak azaldığı belirlenmiştir. MCF-7 hücre hatlarında ZKT’nin %25 ve üzerinde; PC-3 ve Caco-2 hücre hatlarında ise ZKT’nin %10 ve üzerindeki konsantrasyonlarda sitotoksik etkisi gözlenmiştir. Antimikrobiyal testlerde, besi ortamında %50 lik derişimde olacak şekilde ZKT’nin eklenmesi ile patojenlere (S. epidermidis, E. coli, C. albicans) karşı antimikrobiyal aktivite gözlemlenmiştir.

Sonuç: ZKT sıvı ekstrakt karışımının prostat, meme ve kolon kanser hücre hatları üzerindeki sitotoksik etkilerinin ve patojenlere (S. epidermidis, E. coli, C. albicans) karşı antimikrobiyal aktivitesinin olduğu saptanmıştır.

 

Kaynaklar

Chaudhry, NM, & Tariq, P. (2006). Bactericidal activity of black pepper, bay leaf, aniseed and coriander against oral isolates. Pak J Pharm Sci, 19(3), 214-218.

Kwon, H.K., Hwang, J.S., So, J.S., Lee, C.G., Sahoo, A., Ryu, J.H., Lee, S.H. (2010). Cinnamon extract induces tumor cell death through inhibition of NFκB and AP1. BMC cancer, 10(1), 392.

Maheshwari, R.K., Singh, A.K., Gaddipati, J., & Srimal, R.C. (2006). Multiple biological activities of curcumin: a short review. Life sciences, 78(18), 2081-2087.

Ramsewak, RS, DeWitt, DL, & Nair, MG. (2000). Cytotoxicity, antioxidant and anti-inflammatory activities of Curcumins I–III from Curcuma longa. Phytomedicine, 7(4), 303-308.

Ravindran, J., Prasad, S., & Aggarwal, B.B. (2009). Curcumin and cancer cells: how many ways can curry kill tumor cells selectively? The AAPS journal, 11(3), 495-510.

Ravindran, PN, Nirmal Babu, K., Sasikumar, B., & Krishnamurthy, KS. (2000). Botany and crop improvement of black pepper. Black pepper: Piperin nigrum. Medicinal and aromatic plants-industrial profiles, 13, 23-142.

Roth, G.N., Chandra, A., & Nair, M.G. (1998). Novel bioactivities of Curcuma longa constituents. Journal of natural products, 61(4), 542-545.

Sharma, R.A., McLelland, H.R., Hill, K.A., Ireson, C.R., Euden, S.A., Manson, M.M., . . . Steward, W.P. (2001). Pharmacodynamic and pharmacokinetic study of oral Curcuma extract in patients with colorectal cancer. Clinical Cancer Research, 7(7), 1894-1900.